Posted on

När du inte är nöjd med flyttfirman

Många väljer att anlita en flyttfirma för att det ska underlätta flytten och vill därför ringa nordiskaflyttkompaniet.se/. Oftast går det smidigt och rätt till. Men det händer också att kunden av olika anledningar inte är nöjd med den firma de valt att anlita. Det beror oftast på att flyttfirman i fråga är oseriös. I det här inlägget får du några exempel på när kunden har hamnat i tvist med en flyttfirma och hur du kan gå vidare med ärendet.

När något gått sönder eller försvunnit

De flyttfirmor som är seriösa har ansvar över ditt bohag under flytten. Därför ska det inte finnas någon risk med att någon av dina ägodelar skulle gå sönder. Förutom att saker kan gå sönder så kan det också hända att någon av dina ägodelar försvinner i flytten.

Om detta skulle hända ska flyttfirman ha försäkring som täcker upp eventuella ersättningar.  Dessutom ska seriösa flyttfirmor följa Bohag 2010 vilket är fastställda överenskommelser mellan åkeriföretag och konsumenter i Sverige. Där står det tydligt vilka som har ansvar över vad under flytten och andra riktlinjer kring hur flyttbranschen ska fungera.

Det du kan göra ifall något har gått sönder är att dokumentera skadan och skicka in till försäkringsbolag. Men för att du ska kunna få ersättning kan försäkringsbolaget begära att du har dokumentation på hur saken såg ut innan flytten. Det är också viktigt att du berättar för flyttfirman vad som är ömtåligt och inte.

Gå vidare i ärendet

Du ska alltid börja med att skicka den dokumenterade skadan och den ersättning du begär direkt till flyttfirman så att de har chansen att göra rätt för sig. Men om de inte svarar dig inom fyra veckor kan du själv gå vidare med ärendet genom att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller ARN som det förkortas till. Då skickar du en anmälan till ARN. Men för att de ska kunna behandla ärendet behöver du skicka in det inom ett år efter att du lämnat din klagan till flyttfirman. På din anmälan beskriver du ärendet och vilka krav du har. Med det skickar du in foton, fakturor och avtal som bevisning. Därefter kan det ta upp till 6 månader till att företaget behandlar ditt ärende.

Få vägledning

Är du osäker på hur du ska gå tillväga för att lösa tvisten på bästa sätt kan du vända dig till din kommun. De flesta kommuner har konsumentvägledning och de kan ge stöd vid tvister. Då får du information om de rättigheter du har som konsument och få hjälp att göra en anmälan till reklamationsnämnden. De kan även hjälpa till att medla mellan dig och flyttfirman.