Posted on

Så lätt kollar du om företaget har yrkestrafiktillstånd

Generellt så krävs det yrkestrafiktillstånd för företag som förväntas genomföra godstrafik eller persontransport. Ett tillstånd som ges av Transportstyrelsen och som bevisar att företaget är etablerat, har yrkeskunnande och har ekonomiska förhållanden för att kunna utföra dessa arbeten.

Genom att enbart välja bussföretag, budbilsföretag osv. som har yrkestrafiktillstånd minskar risken att man anlitar oseriösa företag som inte har tillräcklig kompetens. Det har till och med funnits tillfällen då en flyttfirma erbjudit sina tjänster utan att ha haft varken F-skatt eller försäkring. Så här kollar du upp en flyttfirma – innan avtal skrivs.

  1. Kolla upp företagets organisationsnummer

För att kunna kontrollera yrkestrafiktillstånd är första steget att söka upp företagets organisationsnummer. Till stor sannolikhet har du bett om en offert från en flyttfirma och på denna offerten ska organisationsnumret stå. Om det inte står bör man definitivt bli skeptisk till om det ens är ett registrerat företag.

Vill du kolla upp denna flyttfirma malmö innan de lämnat en offert kan Allabolag.se användas. Använd sökfunktionen och skriv in företagsnamnet. Därefter kommer alla företag med detta namn visas varpå man försöker det företag man vill kontrollera.

En liknande funktion hittas på Bolagsverket under ”sök företagsfakta”. Där visas inte bara svenska företag utan totalt 20 miljoner företag över hela Europa. En smidig tjänst att använda om en utländsk flyttfirma ska anlitas.

  1. Kontrollera på transportstyrelsen

När du har företagets organisationsnummer går du till Transportstyrelsens hemsida och söker på ”Kontrollera trafiktillstånd”. Där anges företagets organisationsnummer i en sökruta.

Först visas en ruta som anger om företaget finns med i vägtrafikregistret eller inte. Om de inte finns med har de alltså inte yrkestrafiktillstånd. Är de med anges mailadress så att informationen mailas ut till den person som genomfört sökningen. Där går det att se vilka tillstånd som denna flyttfirma har och när de eventuellt går ut.

Varför är det viktigt?

Det är ett krav från Transportstyrelsen att företag som flyttar gods eller bedriver persontransport ska ha yrkestrafiktillstånd. När en ansökan om detta tillstånd sker kommer Transportstyrelsen att se på flera punkter för att avgöra om tillståndet ska beviljas eller inte.

För det första att företaget verkligen är registrerat och bedriver en verksamhet. Ett företag som har tillståndet har därmed F-skatt. Man bör aldrig anlita en flyttfirma som inte har F-skatt.

För det andra kontrollerar de yrkeskunnighet. Det ska exempelvis finnas en person som är ansvarig för verksamheten och innehavararen av tillståndet ska vara registrerad hos Transportstyrelsen. Därmed skapas en person som tydligt är ansvarig för verksamheten.

För det tredje ser Transportstyrelsen på de ekonomiska resurserna. Ett exempel är att ett företag som söker efter tillstånd måste ha minst 9000 Euro i eget kapital. Har man fler fordon krävs ytterligare 5000 Euro per fordon. På detta sätt skapas en ekonomisk stabilitet vilket därmed minskar risken för konkurs eller andra ekonomiska problem. Dessutom måste alla intyg på de ekonomiska förutsättningarna vara godkända av en godkänd revisor alternativt en auktoriserad redovisningskonsult.

För det fjärde tittar det på att företaget har ”gott anseende”. En punkt som inte är lika tydlig i gränsdragningarna som de övriga punkterna. Exempelvis kollar Transportstyrelsen upp i polisregister, Bolagsverkets register, Kronofogdens register samt Vägtrafikregistret.

Kortfattat innebär att en flyttfirma som har yrkestrafiktillstånd har kunskap, ekonomisk stabilitet samt inte har några anmärkningar i olika företagsregister.